Zapisniki 2021

SKUPŠČINA

IZVRŠNI ODBOR

TEKMOVALNO REGISTRACIJSKA KOMISIJA

SODNIŠKA KOMISIJA

KOMISIJA ZA DELO Z MLADIMI

KOMISIJA ZA SODELOVANJE Z OLIMPIJSKEM KOMITEJEM SLOVENIJE

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Obiskovalci
  • Today's visitors: 62
  • Total visitors : 40,586
G-Translate »