Zapisniki 2020

SKUPŠČINA

IZVRŠNI ODBOR

TEKMOVALNO REGISTRACIJSKA KOMISIJA

SODNIŠKA KOMISIJA

KOMISIJA ZA DELO Z MLADIMI

KOMISIJA ZA PODROČJE FINANČNEGA IN MATERIALNEGA POSLOVANJA

DISCIPLINSKA KOMISIJA