Zapisniki 2020

SKUPŠČINA

IZVRŠNI ODBOR

TEKMOVALNO REGISTRACIJSKA KOMISIJA

SODNIŠKA KOMISIJA

KOMISIJA ZA DELO Z MLADIMI

KOMISIJA ZA SODELOVANJE Z OLIMPIJSKEM KOMITEJEM SLOVENIJE

DISCIPLINSKA KOMISIJA

G-Translate »