Zapisniki 2020

SKUPŠČINA

IZVRŠNI ODBOR

TEKMOVALNO REGISTRACIJSKA KOMISIJA

SODNIŠKA KOMISIJA

KOMISIJA ZA DELO Z MLADIMI

KOMISIJA ZA SODELOVANJE Z OLIMPIJSKEM KOMITEJEM SLOVENIJE

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Obiskovalci
  • Today's visitors: 127
  • Total visitors : 40,328
G-Translate »