Organi ZDPS

izvršni odbor
IO-ZDPS
e-mail: predsednik@zdps.si , sekretar@zdps.si  
predsednik RODE Žan
podpredsednik LEMUT Barbara
sekretar ŠINKOVEC Vlasta
blagajnik KOKALJ Sebastjan
član (TRK) ŠERUGA Tatjana
član (SK) LUKMAN Damjan
član BIZJAK Janez
član KISOVEC Tomaž
nadzorni odbor
NO-ZDPS
e-mail: nadzorni@zdps.si
predsednik PLEŠKO Anton
član KOREVEC Silva
član VENCELJ Iris
član ČANČ Aleksander
disciplinska komisija
DK-ZDPS
e-mail: disciplinska@zdps.si
predsednik MIHIČ Rok
član MLAKAR Darinka
član MENCIGER Peter
član VORIH Drago
tekmovalno registracijska komisija
TRK-ZDPS
e-mail: trk@zdps.si
predsednik
ŠERUGA Tatjana
član BERLEC Borut
član KVARTUH Vinko
član MLAKAR Bogomir
član BOSO Jožica
član MLAKAR Bogomir
član (SK) ŽIVIČ Marjana
sodniška komisija
SK-ZDPS
e-mail: sodniska@zdps.si
predsednik LUKMAN Damjan
član ŽIVIČ Marjana
član DIMNIK Stojan
član BRAČIČ Simon
član ERDELJC Darc
komisija za področje finančnega in materialnega poslovanja
KFM-ZDPS
e-mail: logistika@zdps.si
predsednik LEMUT Barbara
član KOKALJ Sebastjan
član ŠINKOVEC Vlasta
selektorji  
moška članska reprezentanca
ženska članska reprezentanca
kadetska reprezentanca – U23
mladinska reprezentanca – U18
veteranska reprezentanca
G-Translate »