Organi ZDPS

izvršni odbor
IO-ZDPS
e-mail: predsednik@zdps.si , sekretar@zdps.si  
predsednik ŠPANIĆ Srečko
podpredsednik LEMUT Barbara
sekretar VENCELJ Iris
blagajnik KOKALJ Sebastjan
član (TRK)
član (SK) BRAČIČ Simon
član NOVAK Stanislav
član KOBAL Žiga
nadzorni odbor
NO-ZDPS
e-mail: nadzorni@zdps.si
predsednik BIZJAK Janez ml.
član KISOVEC Tomaž
član PLEŠKO Anton
član ČANČ Aleksander
disciplinska komisija
DK-ZDPS
e-mail: disciplinska@zdps.si
predsednik VORIH Drago
član KRAJNC Eva
član KODRIČ Božo
član NOVAK Nataša
tekmovalno registracijska komisija
TRK-ZDPS
e-mail: trk@zdps.si
predsednik
član SEVER Gregor
član BERLEC Borut
član ŠERUGA Tatjana
član (SK) ŽIVIČ Marjana
sodniška komisija
SK-ZDPS
e-mail: sodniska@zdps.si
predsednik BRAČIČ Simon
član ŽIVIČ Marjana
član VORIH Drago
član LUKMAN Damjan
komisija za področje finančnega in materialnega poslovanja
KFM-ZDPS
e-mail: logistika@zdps.si
predsednik LEMUT Barbara
član KOKALJ Sebastjan
član VENCELJ Iris
komisija za delo z mladimi
KM-ZDPS
e-mail: mladina@zdps.si
predsednik BRAČIČ Laura
član KOBAL Žiga
član KRŠINAR Tea
član POLJANŠEK Klemen
 
komisija za sodelovanje z OKS  
KS-OKS  
e-mail: ks-oks@zdps.si  
predsednik KOBAL Žiga
član NOVAK Stanislav
član BIZJAK Janez ml. 
 
selektorji  
moška članska reprezentanca  
ženska članska reprezentanca KOBAL Žiga
veteranska reprezentanca ŠERUGA Tatjana