Organi ZDPS

izvršni odbor
IO-ZDPS
e-mail: predsednik@zdps.si , sekretar@zdps.si  
predsednik BIZJAK Janez
podpredsednik LEMUT Barbara
sekretar VENCELJ Iris
blagajnik KOKALJ Sebastjan
član (TRK) HEGLER Boštjan
član (SK) LUKMAN Damjan
član RODE Žan
član KOBAL Žiga
član VENCELJ Jože
nadzorni odbor
NO-ZDPS
e-mail: nadzorni@zdps.si
predsednik KISOVEC Tomaž
član KOREVEC Silva
član PLEŠKO Anton
član ČANČ Aleksander
disciplinska komisija
DK-ZDPS
e-mail: disciplinska@zdps.si
predsednik NOVAK Nataša
član MLAKAR Darinka
član MIHIČ Rok
član VORIH Drago
tekmovalno registracijska komisija
TRK-ZDPS
e-mail: trk@zdps.si
predsednik
HEGLER Boštjan
član RODE Žan
član BERLEC Borut
član ŠERUGA Tatjana
član KVARTUH Vinko
član DOVŽAN Matevž
član MLAKAR Bogomir
član BOSO Jožica
član (SK) ŽIVIČ Marjana
sodniška komisija
SK-ZDPS
e-mail: sodniska@zdps.si
predsednik LUKMAN Damjan
član ŽIVIČ Marjana
član DIMNIK Stojan
član BRAČIČ Simon
član ERDELJC Darc
komisija za področje finančnega in materialnega poslovanja
KFM-ZDPS
e-mail: logistika@zdps.si
predsednik LEMUT Barbara
član KOKALJ Sebastjan
član VENCELJ Iris
komisija za delo z mladimi – začasno zamrznjena
KM-ZDPS
e-mail:
predsednik
član
član
član
 
komisija za sodelovanje z OKS  
KS-OKS  
e-mail: ks-oks@zdps.si  
predsednik KOBAL Žiga
član NOVAK Stanislav
član RODE Žan
 
selektorji  
moška članska reprezentanca RODE Franci
ženska članska reprezentanca KOBAL Žiga
mladinska reprezentanca BRAČIČ Laura
veteranska reprezentanca ŠERUGA Tatjana
G-Translate »