SKUPŠČINA ZDPS
IZVRŠNI ODBOR ZDPS
TEKMOVALNO REGISTRACIJSKA KOMISIJA ZDPS
SODNIŠKA KOMISIJA ZDPS
KOMISIJA ZA LOGISTIKO ZDPS
DISCIPLINSKA KOMISIJA ZDPS