Omejitve v veljavi do 05.09.2021

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 88. redni seji dne 26. 8. 2021 sprejela noveliran Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in podaljšala njegovo veljavnost do vključno 5. 9. 2021. Vlada je z dopolnitvami prav tako podaljšala veljavnost vseh drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitve Vlade so bile objavljene v Uradnem listu RS št. 135/21 dne 27. 8. 2021  (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021135) in št. 136/21 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/2021136) in so začele veljati v soboto, 28. 8. 2021.

Bistvene novosti oziroma spremembe veljavnih omejitev, ki vplivajo posredno ali neposredno na izvajanje športnih programov so:

1.        Udeleženci športno rekreativne dejavnosti ki se izvaja v zaprtih prostorih morajo po novem izpolnjevati pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost, testiranje) skladno z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Izjema so udeleženci, ki še niso dopolnili 15 let.

Upravljavci objektov oziroma prostorov morajo na vidnem mestu pred vstopom v objekt oziroma prostor s pisnim obvestilom obvestiti udeleženceda je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležence športno rekreativne dejavnosti v zaprtih prostorih. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT je potrebno izvajati neposredno pred vstopom v objekt oziroma prostor. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT izvaja upravljavec objekta oz. prostora, ki za preverjanje lahko pooblasti najemnika objekta oziroma prostora.

V zaprtih prostorih v katerih prihaja do sočasnega izvajanja športne dejavnosti športnikov in športno rekreativne dejavnosti, morajo vsi vadeči izpolnjevati pogoj PCT tako športniki, kot rekreativci.

2.        S spremembo Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2  se določi, da je prejemnik cepiva zoper COVID-19, ki je priznano v Republiki Sloveniji, polno zaščiten z dnevom prejema prvega odmerka cepiva (COVID-19 Vaccine – Janssen) oziroma drugega odmerka cepiva (Comirnaty – Biontech/Pfizer, Spikevax – Moderna, Sputnik – Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, CoronaVac – Sinovac Biotech, COVID-19 Vaccine – Sinopharm, Vaxzevria – AstraZeneca, Covishield – Serum Institute of India/AstraZeneca).

Sprememba odloka, ki se nanaša na cepivo Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in na cepivo Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca se uporablja po preteku 14 dni od začetka veljavnosti (od 12. 9. 2021).

Prilagamo celoten pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem, ki je objavljen tudi na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.

Previous post Mlakarjeva in Korevec slavila na domačem terenu
Next post Sloga A – četrti potnik v končnico ligaškega prvenstva
G-Translate »