Ponovno zagnati mladinski pogon

Prva polovica sezone je za nami in vsi skupaj smo, čeprav še v času letnega dopustovanja, že nestrpni v pričakovanju nadaljevanja letošnjega tekmovanja. Pričetek letošnjega koledarskega leta je zaznamovala izredna volilna skupščina, na kateri je bil za predsednika z dvoletnim mandatom izvoljen Srečko Španić, dolgoletni funkcionar ZDPS in nazadnje selektor slovenske članske izbrane vrste.

Delovanje Zveze je bilo v zadnjih dveh sezonah stabilno, za nameček se lahko  v tem obdobju pohvalimo z osvojitvijo prvi dveh kolajn na evropskih prvenstvih. Prejšnje vodstvo je svoj mandat praktično zaključilo s proslavo ob dvajsetletnici delovanja. Nepričakovani odstop dotedanjega predsednika Dušana Goršeta je povzročil zaplet pred novo sezono. Do odločitve o kandidaturi je prišlo na sami izredni skupščini, potem ko se na razpis ni javil nihče. Kaj je botrovalo temu, da si se odločil za ta korak in v kakšni kondiciji je bila Zveza v času tvojega prevzema?

Prva pobuda ali bolje rečeno prošnja je prišla na moj naslov že pred izredno skupščino, ampak takrat še nisem bil čisto odločen ali bom prevzel to odgovorno nalogo. Na ponovno vabilo nekaterih članov na sami skupščini sem se odzval in sprejel mesto predsednika Zveze, čeprav brez predhodno pripravljenega programa dela. Moj takratni edini pogoj je bil, da se najdejo prostovoljci, ki imajo željo in voljo volontersko delati v organih ZDPS, saj brez ekipe enostavno ne gre. Po drugi strani mi ni bilo vseeno, saj sem v delo ZDPS vpet vse od samega začetka, torej  dobrih dvajset let.

Lahko rečem, da je bila Zveza ob prevzemu v dobrem stanju, tu mislim predvsem na finančno stanje. Kar se tiče vizije in dela vnaprej je pa drugo vprašanje. Žal smo bili doslej po mojem mnenju še vedno preveč razdvojeni in premalo med seboj sodelujoči. V tem segmentu v bodoče pričakujem več aktivnosti in pobud s strani klubov, le tako lahko skupaj s skupnimi cilji peljemo petankarsko barko naprej.

Potem ko je bilo vse nared za novo sezono, ko je bila opravljena letna registracija ter pripravljen tekmovalni koledar in ko se je nekako zbrala ekipa, ki je bila pripravljena zavihati rokave, je pričetek sezone presekala epidemija. Kako ste se lotili nastale situacije?

Zaradi omenjene izredne skupščine je bila registracija za letošnjo sezono posledično kasneje opravljena. Na tem mestu bi se zahvalil Barbari Lemut, ki je opravila levji delež, seveda pa moram omeniti tudi pomoč članov nekdanje TRK ZDPS.

Tudi petankarji se nismo mogli izogniti ukrepom, ki jih je v času epidemije narekovala Vlada RS in NIJZ. Takoj smo zaustavili vse aktivnosti in ni nam preostalo drugega kot da počakamo na sprostitev ukrepov. Konec meseca maja je le napočil ta trenutek, da smo lahko pričeli s tekmovalno sezono seveda z upoštevanjem vseh predpisov in  uradnih priporočil.  

Kot sva že omenila časa za pripravo programa ni bilo. Po polovici leta je bržkone jasno kam in kako bo zaplula petankarska barka v prihodnje. Kje bo slovenska petanka po tvojem videnju čez dve leti? Kakšne so smernice in kakšni so osnovni cilji? Lahko v Sloveniji v bližnji prihodnosti pričakujemo kakšen odmevnejši petankarski dogodek?

V tem trenutku težko napovem, kje bo slovenska petanka čez dve leti, saj niti ne vemo ali bomo lahko nadaljevali z letošnjo sezono. Epidemija nam žal še vedno kroji način življenja in vsi skupaj lahko le upamo, da se širitev virusa čimprej ustavi.

En velik korak naprej je bil narejen s sprejetjem ZDPS v olimpijsko druščino. Kot sem že večkrat dejal je to velik uspeh, ki pa ga bo v bodoče potrebno nadgraditi. V zadnjem obdobju smo žal izpustili razvoj mladinskega pogona in ponovni zagon le-tega bo ena izmed prioritetnih nalog v prihajajočem obdobju. Vsekakor je potrebno razširiti bazo mladih igralcev, ter delo z mladimi petankarji podpreti s strokovnim delom in seveda tudi s financami.

Večjega odmevnejšega dogodka v bližnji prihodnosti ne načrtujemo, seveda pa morebitne organizacije na evropski ravni nikakor ne izključujem v daljnji prihodnosti. Za izvedbo večjega evropskega tekmovanja je vsekakor potreben konsenz vseh klubov in trdna finančna konstrukcija. Organizacija tako velikega tekmovanja zahteva poleg dobrega izvedbenega načrta tudi večje število prostovoljcev, ki bi opravili vse potrebne naloge. Morda bi kakšno evropsko prvenstvo lahko izpeljali skupaj z balinarji, vse opcije puščam odprte.

Sprejem v Olimpijski komite Slovenije po dvajsetih letih delovanja je zagotovo neke vrste priznanje Zvezi. Kako gledaš na to in kaj si lahko Zveza obeta od tega članstva?

Sprejem v OKS nam je lahko v veliko čast, hkrati pa to pomeni za vse nas tudi večjo odgovornost. Tega se moramo zavedati vsi, saj moramo odnos do tekmovanj dvigniti na višji nivo. Kaj si lahko obetamo? Vse to je odvisno od nas samih, koliko bomo aktivni in koliko bomo sposobni izkoristiti dane možnosti.

Sodelovanje z Balinarsko Zvezo je praktično neizogibno, saj gojimo sorodni športni panogi. Kateri naj bi bili skupni projekti, ki bi bili seveda v obojestransko korist?

Sestal sem se s predsednikom BZS g. Marinkom in v razgovoru sva ugotovila, da imamo lahko kar nekaj stičnih točk pri katerih bi lahko združili moči. Prva se ponuja že v mesecu septembru letos, ko bo tako kot lani pod okriljem OKS na Kongresnemu trgu v Ljubljani promocija športnih panog. Trendi po svetu gredo sicer v smeri združevanja športnih panog, ki so sicer pod eno streho v okviru C.M.S.B., v Sloveniji pa trenutno še obe športni panožni zvezi delujeta samostojno. Prepričan sem, da bomo sodelovanje dvignili na višjo raven.

Promocija in širitev petanke sta po mojem mnenju podhranjena, saj baza društev in s tem tekmovalk in tekmovalcev že vrsto let ostaja nekje pri številki 200. Je porast članstva med cilji Zveze, saj bi le-ta pomenila novi izziv za TRK pri izvedbi tekmovanj ?

Jasno, da nam je cilj porast članstva, saj je to trenutno edini vir dohodka. Že sedaj se TRK večkrat znajde pred novimi izzivi, saj je število prijav včasih res na robu sprejemljivega. Če se bo trend naraščanja nadaljeval, bo morala TRK vsekakor poiskati novo formulo za izvedbo posameznega enodnevnega turnirja.

Podhranjeni smo tudi kar se tiče strokovnih kadrov. Pri vzgoji mladih je vloga trenerjev še kako pomembna. Kaj in kako bo storjenega v tej smeri?

Najprej bi rad poudaril, da so bile določene aktivnosti v zvezi z izobraževanji vodij tekmovanj in sodnikov že sprožene. Cilj nam je, da ima vsak klub vsaj enega sodnika in enega, ki bi znal samostojno voditi tekmovanje po navodilih tekmovalno-registracijske komisije. Vzgoja strokovnega kadra, petankarskih trenerjev, je seveda povezana s finančnimi sredstvi. Tudi tu bi bilo seveda dobrodošlo, da bi vsak klub imel vsaj enega s tovrstnim znanjem. Prav članstvo v OKS, ki za te reči namenja določena sredstva, nam je lahko v veliko pomoč. Lahko se poslužujemo tudi vsakoletnih izobraževanj, ki jih organizira Evropska petankarska Zveza.

Korona virus ne popušča in obetajo se nove težave pred pričetkom nadaljevanja sezone. Imate morda že izdelan rezervni načrt v kolikor bodo ponovno uvedeni strožji ukrepi Vlade RS?

Težko je biti pameten v tem trenutku. Mi smo se doslej ažurno odzivali na ukrepe Vlade RS in tako bo tudi v bodoče. Tudi klubi se obnašajo odgovorno, saj se odpovedi v koledarju najavljenih družabnih turnirjev vrstijo ena za drugo. Nihče noče tvegati in prav je tako. Redno spremljamo epidemiološko sliko in v tem trenutku težko kaj napovem, tudi morebitni rezervni načrt je težko pripraviti že v avgustu. Menim, da bi ob ugodnem razpletu lahko normalno končali letošnjo sezono v nasprotnem primeru pa se bomo odločali takrat ko bo to potrebno.

Ponovno je oživela uradna spletna stran in odzivi članstva so pozitivni. Omogočena je tudi komunikacija preko foruma, saj se zavedamo da niso vsi člani FB, kjer se včasih razvije vroča, včasih tudi nepotrebna debata. Kaj bi sporočil vsem, ki imajo kakršnokoli pripombo, opazko ali pa morda tudi predlog in pohvalo na delo ZDPS? Kaj konkretno pričakuješ od članstva in kaj lahko članstvo pričakuje od Zveze?

Dejansko smo izboljšali nivo informiranja in tu gre vsa zahvala Boštjanu Heglerju. Ta trenutek je obveščanje preko spletne strani ZDPS optimalno. Seveda vedno se da še bolje, ampak za ta bolje morajo svoje primakniti tudi klubi ali posamezniki sami. En lep primer je objavljen petankarski horoskop, ki ga je samoiniciativno pripravila Nataša Zupanc. Poleg prispevkov iz družabnih turnirjev so seveda dobrodošli tudi tovrstni zanimivi vložki.

Doslej sem velikokrat poslušal o metanju polen pod noge, da se zaradi tega ne da nič izpeljati in podobno. Lahko rečem da doslej na moj naslov ni prispela še nobena pripomba, še manj pa je priletelo kakšno poleno. Zima se bliža, jaz pa ostajam brez polen, če se malce pošalim. Še enkrat več ponavljam. Vsaka pripomba je dobrodošla in vsako bomo obravnavali ter podali odgovor.

Kot sem že uvodoma omenil, od članstva pričakujem večjo mero odzivnosti ter pripravljenost na sodelovanje pri skupnih projektih in uresničevanju skupnih ciljev.  Članstvo lahko v zameno od Zveze pričakuje maksimalno možno podporo. Zavedamo se, da smo servis klubom, vsi skupaj pa se moramo zavedati, da ta servis deluje na osnovi velikega entuziazma, na prostovoljni bazi in brezplačno.

Previous post Petankarski horoskop
Next post Bonšek ugnal vso konkurenco
G-Translate »