Vlada počasi sprošča ukrepe

Vlada Republike Slovenije je v sredo, 6.5.2020, sprejela odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti tudi za tiste registrirane športnike, ki se s športom ukvarjajo na vrhunski, tekmovalni ravni. Pristojne institucije so pripravile ukrepe z namenom vključevanja tistega dela populacije športnikov, ki so uradno registrirani po Zakonu o športu in bodo sedaj lahko v prilagojeni obliki izvajali procese treningov. Pod posebnimi pogoji se sprošča tudi možnost izvedbe tekmovanj do vključno državne ravni in to v individualnih športih, v katerega sodi tudi petanka.  Žal pa prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ta hip še ni mogoča in zato še ni dovoljena zaradi ohranjanje tako zdravja športnikov kot gledalcev.

Pri tem morajo športniki, v tem sklopu jih je zajetih okrog 60.000, upoštevati vsa navodila ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom sars-cov-2. Trenutno še ni dovoljena vadba v skupinah, saj je treba ves čas ohranjati razdaljo najmanj dveh metrov do drugih oseb. Organizatorji bodo morali zagotoviti, da se bodo v prostorih, kjer bodo treningi in tekmovanja, pojavljale le osebe, ki bodo za to nujno potrebne.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simona Kustec, je izpostavila nekaj od temeljnih smernic:

 • na treninge in tekme hodite le, če ste povsem zdravi.
 • skrbite za ustrezno higieno.
 • odsvetuje se tuširanje v športnih objektih.
 • vadbe različnih skupin naj se med seboj ne prekrivajo.
 • na trening pridite karseda opremljeni.
 • v športne objekte je treba po razkuževanju rok vstopati na razdalji dveh metrov.
 • tako športniki kot njihovi trenerji naj si pred vstopom v dvorano nadenejo obrazno maske in jo nosijo do začetka treninga. Masko naj nosijo tudi po treningu, dokler ne zapustijo dvorane.
 • vsi rekviziti morajo biti razkuženi.
 • neposredni stik med udeleženci ni dovoljen. Izjema so člani istega gospodinjstva in partnerji.
 • rekvizitov naj si športniki med seboj ne izmenjujejo.
 • po vadbi naj si vsi spet umijejo ali razkužijo roke, športni objekt pa zapustijo čim hitreje

Izvršni odbor Zveze društev petanke Slovenije se je sestal danes, dne 7. maja 2020 in prediskutiral sprejeti odlok. Eden izmed pomembnih sklepov današnjega sestanka je sprejetje navodila vsem licenciram igralkam in igralcem ZDPS, ki se glasi:

Na treningu morate imeti pri sebi veljavno licenco in osebni dokument. S tem boste lahko ob morebitni kontroli državnih organov dokazali, da ste registiriran igralec oziroma igralka.

V prihodnjih dneh bo znano kdaj natančno in na kakšen način se bo pričela in izpeljala letošnja tekmovalna sezona in o tem boste seveda takoj obveščeni. 

Poudarki iz odloka:

VELJAVNOST

 • Od 7. 5. 2020
 • Strokovno utemeljenost ukrepov iz odloka bo Vlada Republike Slovenije ugotavljala vsakih 14 dni

KOMU JE DOVOLJENA VADBA

 • Vadba je dovoljena vsem registriranim športnikom po Zakonu o športu.
 • Pri vadbi so poleg športnikov lahko prisotni strokovni delavci v športu, ki so nujni za izvedbo procesa športne vadbe (trenerji,..) ali tisti, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo (fizioterapevti,..).

KJE SE LAHKO IZVAJA VADBA

 • Vadba se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi razen v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov.

KAKO SE LAHKO IZVAJA VADBA

 • Za vse udeležence vadbe je obvezno ohranjanje razdalje do drugih oseb najmanj 2 metrov. Telesni stik med športniki je dovoljen le pri tistih individualnih športnih panogah, kjer pravila športne panoge zahtevajo sodelovanje dveh za izvedbo (npr. plesni par, judo), izključno v delu tehničnega dela procesa športne vadbe, vsakič z istim partnerjem. Telesni stik več športnikov hkrati ni dovoljen.

TEKMOVANJA

 • Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno državne ravni, v individualnih športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z Zakonom o športu.
 • Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so prisotne le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.
 • Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj morajo nacionalne panožne športne zveze imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.

Za tolmačenje odloka je pristojen sekretariat Vlade RS. OKS – ZŠZ se bo trudil pridobiti potrebne dodatne informacije in pojasnila, če bodo potrebna. Glede sproščanja organizirane vadbe organiziranih prostočasnih športnih aktivnosti trenutno nimamo informacij kakšen je predviden načrt.

Previous post Centrope cup tekmovanja letos ne bo
Next post Državna liga se prične konec maja
G-Translate »