Vabljeni na redno skupščino

Po sklepu št. 20. prve seje  izvršnega odbora sklicujem redno skupščino, ki bo v petek, 24. januarja 2020 ob 19.00 uri na sedežu Zveze (ŠD Zarja), Linhartova cesta 47, 1000 Ljubljana z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine
 2. Dopolnitev in potrditev dnevnega reda
 3. Seznanitev in potrditev letnih poročil predsednika in strokovnih komisij
 4. Seznanitev in potrditev poročila nadzornega odbora
 5. Seznanitev in potrditev finančnega poročila za leto 2019
 6. Seznanitev in potrditev finančnega plana za leto 2020
 7. Predlog za ukinitev Poslovnika o delu nadzornega odbora
 8. Seznanitev in potrditev poročila o delu disciplinske komisije
 9. Predlog za potrditev dopolnitve in popravke disciplinskega pravilnika
 10. Neplačan sorazmerni delež po pogodbi o sofinanciranju izobraževanja s strani Klemna Poljanška zaradi suspenza
 11. Razno

Vabljeni!

Športni pozdrav,

Barbara Lemut

Podpredsednica ZDPS

Previous post Vabilo na izredno volilno skupščino
Next post Registracija za sezono 2020
G-Translate »